Saturday, November 23, 2013

"BAGAIMANA DENGAN ALLAH?"

Dalam suatu rombongan(kafilah) ada seorang lelaki telah terpikat kepada seoang perempuan.Setelah hari jauh malam,dia mula menghampiri perempuan itu untuk menggodanya.Perempuan itu pun berkata:"Lihatlah,adakah orang itu telah tidur semuanya."Gembiralah lelaki itu kerana menyangka harapannya akan dipenuhi.Setelah mengelilingi rombongan kafilah tersebut,didapatinya semua orang telah tidur.Dia pun lalu berkata:"Betul,semua orang sedang tidur."
Perempuan itu bertanya:"Apa pendapatmu mengenai Allah SWT?Tidurkah Dia pada saat ini?"Lelaki itu tersentak,lalu menjawab:"Sesungguhnya Allah SWT tidak pernah tidur dan tidak pernah mengantuk!"Perempuan itu pu berkata:"Sesungguhnya Allah SWT tidak tidur dan tidak pernah tidur.Dia akan melihat kita,walaupun manusia tidak melihat.Maka lebih tepat jika kita takuti akan Dia."Lelaki itu telah sedar dan terus meninggalkan niat jahatnya itu lantaran takut kepada Allah SWT Yang Maha Melihat lagi Maha Mengetahui.Dia bertaubat dan kembali ke rumahya.Setelah dia mati,ada orang bermimpi bertemunya,lalu bertanya:"Bagaimana keadaanmu?"lalu dijawab:"Allah telah mengampuni aku sebab takutku kepada-Nya dan meninggalkan perbuatan dosa itu."

No comments:

Post a Comment